Sınav ile ilgili sorular

Sınavın içeriği ve yapısı nedir?

Sınav sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur. Hem sayısal hem sözel soruları genel olarak mantık yürütebilme yeteneğinizi ölçen sorulardır.

Kaç adet soru sorulur?

Sınav 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

Sınavın süresi ne kadardır?

150 dakika (2 saat 30 dakika) süreniz vardır.

 

Kılavuzda yazılan sözel ve sayısal puanlar neyi ifade eder?

Kılavuzda verilen puanlar katsayılardır. Bu seneki kılavuzda sayısal öğrencisi için bir matematik sorusu 3 puan olarak verilmiştir. Bu  puan sınavdaki soruların çözülme oranına göre standart sapmayla çarpılır ve net puan çıkar 3 olan ham puan yaklaşık olarak 1,5 (+- 0,2) olur.

ÖBP nedir? 

ÖBP: Açılımı Ön lisans başarı puanıdır. Bölümünüzdeki başarı sırasına göre belirlenir.

 

 Ön lisans Başarı Puanını (ÖBP) nasıl hesaplayabilirim?

Kılavuzda anlatılmıştır nasıl hesaplandığı ama bu yöntem çok karışıktır. Kabaca anlatmak gerekirse bir kişinin ÖBP’si su şekilde hesaplanabilir.

  • Sınıf birincisi 80 tam puan alır.
  • Sınıf ortalamasının üstünde notu olan kişiler 70-79 arası puan alır.
  • Sınıf ortalamasına yakın notu olan kişiler 60-69 arası puan alır.
  • Sınıf ortalamasının altında notu olan kişiler 50-59 arası puan alır.
  • Sınıf sonuncusu 30-49 arası puan alır.

 Ön lisans Başarı Puanını (ÖBP) her sene değişir mi?

ÖBP puanınız bir kere hesaplanır ve eğer siz mezun olduktan sonra başka kimse mezun olmaz ve sınava girmez ise puanınız değişmeyecektir fakat sizden sonra mezun olup da sınava giren olursa ÖBP puanı sıralaması değişecek ve buna bağlı olarak da ÖBP değişecektir yalnız fazla bir oynama olmayacaktır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir