ALES ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

ALES`e birden fazla kez girdim. Son aldığım puan mı yoksa en yüksek puan mı geçerli?

Birden fazla kez ALES`e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu kullanabilirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğunuz yoktur. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek puana sahip olan ALES sonucu kullanılabilir.

ALES’e nasıl başvurabilirim? Başvuru sırasında neler yapmam gerekiyor?

ALES`e katılmak isteyen adaylardan, Türkiye`deki üniversitelerde bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi üniversitelerinden, mezun durumda bulunanlar istedikleri üniversiteden, KKTC`de oturanlar ise ALES kılavuzunda adresi belirtilen ÖSYM Temsilciliğinden; kılavuz ve başvurma belgesinden oluşan başvuru evrakını, 2,00 YTL karşılığında ilan edilen tarihler arasında alabilir.

Adaylar, kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak doldurdukları başvurma Belgesi ile sınav ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını gösteren Banka Dekontunu; (mezun olmayanlar kendi üniversitelerine, mezun olanlar ise istedikleri üniversiteye) onaylatarak teslim etmelidir. Başvurma Belgeleri teslim edilirken 2,00 YTL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenir. Başvurular şahsen yapılır. Başvuru sırasında adayların, başvurma Belgesindeki kimlik bilgilerinin onaylanabilmesi için, fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Bir süre sonra sınava girilecek bina ve salonu gösteren sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavdan önce adayların adreslerine gönderilir.

Sınava Giriş ve Kimlik belgem hala elime ulaşmadı? Ne yapacağım?

Sınava başvuran adaylardan sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler, kılavuzda ilan edilen tarihten itibaren sınavın yapılacağı merkezlerdeki ÖSYM sınav Merkezi Yöneticiliklerine başvurarak bu belgelerini 3,00 YTL ödeyerek çıkartabilirler.

Sınava Giriş ve Kimlik belgemde fotoğrafım hatalı. Ne yapmalıyım?

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğraflarında sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM’ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir. Sorununu bizzat ÖSYM’ye gelerek çözmek isteyen adaylar, sınava girecekleri merkeze geri dönmek zorunda olduklarını göz önünde tutmalı, bu konudaki başvurularını erken tarihlerde yapmalıdırlar.

Sınav sonucumun tekrar incelenmesini istiyorum. Ne yapmalıyım?

Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sınav Sonuç Belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, kılavuz ekindeki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” veya fotokopisi ile ÖSYM’ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Güvenenler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sınav evrakı ÖSYM’de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

Engelliyim / Sağlık sorunum var. Ne yapmalıyım?

Engelli olan veya sağlık sorunu bulunan adaylar, bu durumlarını gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporunu, başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar.
Okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmaz, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu / işaretleyici verilir.

Sınavın kapsamı nedir?

Sınav, sayısal ve sözel bölümden oluşur. Sınavın sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (sayısal–1 ve sayısal–2 Testleri); sözel bölümünde ise 80 sorudan oluşan bir test (Sözel Testi) yer alır. Bütün adaylar her üç testi de cevaplar. Sayısal–1 ve sayısal–2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akil yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Sayısal–2 Testindeki soruların, sayısal–1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzeydir. Sözel Testi, sözel akil yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Her üç testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değildir. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir.

Sınavın her bir bölümü için cevaplama süresi 90 dakikadır (1,5 saat).

Sınava girerken yanımda neler bulunması gerekir?

a) ALES sınava Giriş ve Kimlik Belgesi: Belgede, adayın kimlik bilgileri, fotoğrafı ile sınava gireceği merkez, sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır.

b) fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi: sınava girebilmek için sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) gerekmektedir.

c) Bir Fotoğraf: Sınavda görevliler, adayı kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adini ve soyadını yazmalıdır.

ALES sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin asli ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Adayların sınav binasına cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktır.
Aday bası açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Bası örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yani sıra su araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kursun kalem (mümkünse 2B; değilse B veya HB), yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş.

Puanlar nasıl hesaplanıyor?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için sayısal–1, sayısal–2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Sayısal-1 SP Sayısal-2 SP Sözel SP
Sayısal AP 0,3 0,4 0,3
Sözel AP 0,2 0,1 0,7
Eşit AP 0,25 0,25 0,5

Sınav sonucu nasıl bildiriliyor?

Yukarıda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavı (ALES) ilgili olarak halen yürürlükte olan esaslar verilmektedir. Sonraki ALES`lerle ilgili olarak bu esaslar, yetkili mercilerin kararları ile adaylara haber verilmeden değiştirilebilir. Bu esasların son sekli için ilgili dönemin ALES Kılavuzuna bakılması gerekir.Sınav sonuçları, adayların adreslerine Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olan bir sınav sonuç belgesiyle gönderilecektir. Bu belgede adayların sınavın her iki bölümüne ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES Puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir